Történet

A Pécsivívás története 1864–2003 között
(Hamarosan a hiányzó évtizeddel is kiegészül…)

Összeállította Csontos Gergely gyűjtése nyomán: Plazzeriano Gábor

Források:
A PTE-PEAC Vívószakosztályának archívuma
Dr. Bödő László kéziratai
Bezerédy Győző szerk.: Baranya megye testnevelés- és sporttörténete
(Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 1987)
Szerzők: dr. Bödő László, dr. Csernus Kálmán, Huszár Zoltán


1864–1899

1864
Prieger Miksa magán-vívótermet nyit. Ő az első magyar vívómester, Keresztessy József tanítványa volt

1871
Pécsi Torna és Tűzoltó Egylet (PTTE) keretében vívóiskola indul → egy tanár Bécsbe utazik vívómesteri tanfolyamra

1872
Január: a PTTE közgyűlési beszámolója szerint kevesen vesznek részt a vívóiskolában
Március: beindul a vívótanfolyam

1875
Elkészül a PTTE tornacsarnoka (Kert utca 5., 1907 óta Dischka Győző utca), esténként itt tartják a vívóedzéseket

1875-1880
Heti három edzés képzett mesterrel + vívóiskola gyerekek és felnőttek részére (a mester fizetésének kiegészítésére)

1880-as évek
Még vannak edzések, de mesterre már nincs pénz

1883
Megszűnt a PTTE

1884
Katonatisztek és magánemberek vívnak a tornacsarnokban, egyleten kívül

1886
Megalakul a Pécsi Athletikai Club (PAC), benne vívással is → vívómestert keresnek

1887
Edzések a tornacsarnokban kedd-csütörtök-szombat 18-20, Benedek Gyula szabadkai vívómester

1888
Kardvívás: Hemmerich Károly szerda 18-20
Kedd-csütörtök-szombat Benedek Gyula 15-17 az előjegyzettek számára (kezdők és haladók számára is)
Március 10.: vívóestélyt tartanak a bevételek növelése céljából, amelyen nők is indultak
Augusztus 6-7. és 17-18.: gróf Vay Lajos okleveles vívómester edzéseket tart
Szeptember 2.: Sportverseny a Tettyén, benne kardvívás: 1.) Liszkay Bálint
A Mohácsi Torna Egylet keretében vívás indul Mohácson (Pinka László oktató) → csak házi versenyeket tartanak

 

1889
A vívók erősödnek a helyi tisztikarral
Helyi edzők: Hainess Károly, Liszkay Bálint → fedezik budapesti tanulmányaikat

1890
Május 11., Tettye, sportverseny
Kard: 1. Németh Artúr, 2. Pauer Károly
Tőr: 1. Scheuer Károly, 2. Ott Béla, 3. Pauer Károly

1890-91
Báró Chappon Samu vívómester
Hainess vívómesteri oklevelet szerez
A klub sokszorosítja Vay „Tőrvívás kézikönyve” című művét

Ezen években
Edzőproblémák: Hainess-sel elégedetlenek, visszahívják a nem pécsieket, de ők újra elmennek

1894
Június 4.: atlétikai verseny
Colon-vívás: 1. Gerentsér László, 2. Fonyó Jenő
Fellendül a mohácsi vívás (Peér Mátyás az edző)

1895
Kölcsönt vesz fel a PAC (adósságtörlesztés és felszerelés /kardok, pengék, vívókesztyűk/ vásárlása céljából)
Szeptember 1.: hétfő-szerda-pénteki rendben vívótanfolyamot indít a PAC

1896
Liszkayt áthelyezték, Hainessre panaszok voltak, aki ezért felmond, majd újra vállalja az edzőséget
Május 31.: atlétikai verseny
Kardvívás: 1. dr. Lauber Dezső, 2. Zsille Ferenc

Ezen években
Növekszik az érdeklődés a vívás iránt, bár sokan csak a párbajozás miatt járnak edzésekre, amely ellen a hatóságok fellépnek

1897
Július 18.: verseny a Tettyén
Kardvívás: 1. dr. Lauber Dezső

1898
Április 14.: Pécs-Baranyai Sport Egyesület (PBSE) megalakul → vívó osztályt is hirdetnek
8 év után lemondott Hainess
Liszkay tiszteletbeli tag lesz

1898-1900
6-6 hetes vívótanfolyamok indulnak Mohácson, vezeti: Vincenzo Marianni (kard és tőr)

1899
A vívók csak gyakorolnak, versenyük nincs
Október 28.: Mohácsi TE versenyt rendez, a PAC-os vívók csak nézőként vannak jelen

 

1900–1949

1900
Május 6.: a PAC sportünnepélye keretében a Vigadóban vívóakadémiát tartanak a MAC vívóival. Ennek keretében: PAC-MAC vívóverseny + bemutatók (többek között Iványi Gyula – Italo Santelli)
A PAC vívómestert akart szerződtetni, de a pénz kevés volt: Hipp Ferencet csak a tagok anyagi hozzájárulásával tudták 2 hónapra szerződtetni
Vizsga a mohácsi vívótanfolyamok részvevőinek (MTE+PAC közösen), ahol Santelli is jelen volt

1901
A PAC nem tudja fizetni a terembérletet (folyamatos probléma) → sokszor a vezetők saját zsebből teszik ezt meg. Az egyesület felszerelést is vesz a vívóknak, valamint fizeti az edzőt
Fellendül a vívás: Zsille Ferenc edző + Hipp Ferenc vívómester
Idekerül Toller Antal vívómester → Zsillére nincs szükség, ezért felmentik

1902
Február 5.: vívóestély (bemutató, majd bál 49 koronás bevétellel)
Mohácson: focimeccs + atlétikaverseny + vívóbemutató

1903
Február 1.: PAC bál vívóbemutatóval kezdődik (pl. Hainess Elemér – Toller Antal)
Télen a fűtetlen csarnok visszaveti a vívókat
A PAC-ból ekkor csak a vívók edzenek rendszeresen
Tavasszal vívótanfolyam indul Toller vezetésével: sok fiatal jelentkezik. A vége felé részt vesz benne Prucher Egisto olasz mester → a végén Prucher-Toller bemutató
Az év során rendeztek egy vívóbemutatót

1904
Pár hónapig Tario Terza olasz mester itt ténykedik
November 19.: PAC-bál → előtte nyolc számból álló vívóbemutató 3 mester és 3 vívó részvételével
December 12.: megalakult a Pécsi Helyőrségi Tiszti Vívó Club. Ingyen kérik a várostól a tornacsarnokot kedd-csütörtök 18-19-ig és szombat 15-19-ig

1905
Január végén a PHTVC megkezdi az edzéseket
Március végén sportestély a kaszinóban vívóbemutatóval
Június 21-re a tiszti klub versenyt ír ki
Pécsi Torna Egyesület beindítja a vívóosztályt. Vezető: Kamili Frigyes (korábban a hadapródiskola vívómestere)
A PAC vívói már egész télen gyakorolhattak

1906
Február 11.: PTE dísztorna keretében vívóbemutatót is tartanak Kamili vezetésével
Február: tiszti klub is tart vívóakadémiát: Kamili MKH vívómester, Toller MKH segédoktató, Markovics Mátyás hadnagy, Horváth Ferenc segédoktató a mesterek → bemutatót tartanak karddal és tőrrel, majd táncmulatság
Március 18.: PAC estély a kaszinóban, kezdetén PAC-MAC vívóverseny
Mindhárom vívóegylet a tornacsarnokban edz
Kevés a PAC-os vívó, de miután az elnökség határoz új vívóterem építéséről az őszi vívótanfolyamra már többen jelentkeznek
Szeptember 22.: Lauber Dezső beszámolója az athéni nem hivatalos olimpiai játékokról, utána a MAC vívó és Santelli bemutatót tartanak

1907
PTE dísztornáján vívó iskolagyakorlatokat is bemutatnak
Május 29-30-ra a PAC vívóversenyt hirdet. Nevezések: Debrecen, Eszék, Szombathely, Torontál megye, Budapest (Torontál AC, MAC, NVC, PAC stb.)
Vidékiek kardversenye: 1. Lichteneckert András (Debrecen)
Tőr: 1. Szántai Jenő (MAC)
Kard fődíj: 1. Lichteneckert
Kiállítási emlékverseny (1907. évi ipari és mezőgazdasági kiállítás Pécsett): 1. Szántai
Pécsi eredmény: vidékiek kardversenyén 3. Szmodics Béla
A PAC vívótanfolyamára annyian jelentkeztek, hogy nem fértek be a terembe

1908
A bécsi hadsereg vívóversenyen
Kard 2. Toller (47 induló)
Tőr 3. Toller
Sok a PAC-ban a vívó → ősszel szerződtetik Kamilit és Tollert
December 8.: PAC vívó házi versenyt rendez, ahová meghívták a Szekszárdi VE-t is, de nem jöttek el.

1909
Március 6-ra a tiszti klub vívóversenyt hirdet
Egyik egylet sem tud / akar terembérletet fizetni
Tavasszal Dimics Ödön tornatanár vívótanfolyamot hirdet középiskolások számára → végén verseny: 1. Dellén Frigyes és Magyar Lajos, 2. Erdős György és Katona Bálint
A Nemzeti Vívó Klub versenyt rendez Budapesten: Szebesztha Imre hadnagy az első osztályú versenyt megnyeri, így első osztályú minősítést szerez
A PAC az év során egy versenyt rendezett

1910
A PAC-on belül a vívás vegetál, mert minden pénzt a labdarúgás visz el
A mohácsi vívás újabb fellendülése (Agrima J. Gyula vívómester)

1911
A PAC vívószakosztályának vezetése: Szebesztha Imre, dr. Kőberling Nándor, dr. Móricz Ernő
Február 15.: a PAC vívóversenyét Csiba István nyeri
Elkészül a tiszti egylet vívóterme → ők ezentúl ezt használják
A PTE-nek ekkorra már nincs vívószakosztálya
A PAC továbbra is a tornacsarnokban tartja edzéseit

1912
Vívás: a PAC-ban és a tiszti egyletben. Sok edzést tartanak Kamili vezetésével, de versenyre nem volt pénzük

1913
A vívóknak csak edzéseik vannak

1914
Február 2.: Szegeden SZVE-Pécs tőr 3:5, kard 5:11
Március1.: Pécsett Pécs-SZVE tőr 5:4, kard 11:5, a 2. csapat 14:11-re vesztett
8 hetes vívótanfolyam Mohácson
A háború miatt megszűnnek az egyesületek
A háborúban elesik Auguszt Lajos vívó

1919
Tavasszal vívóiskola indul Toller Antal vezetésével
November 5.: újjáalakul a PAC, benne a vívószakosztály is
December: a PVSK gyermek vívótanfolyamot szervez Kaufer Géza vezetésével

A szerb megszállás után
Országos hírű tiszti és polgári vívók kerültek le a PAC-hoz Schur Jakab vívómester vezetésével: Holly Jenő, Dávid József, Háry Mihály, Kontra Kálmán, Koller Tivadar, Ernőházy Károly, Medlich Dezső, Eckl Viktor, Hátszegy (Hatz) József és Ottó, Keresztes Árpád, Vadon Pál

1921
A tiszti vívók bekapcsolódnak a PAC munkájába → megkezdődik a színvonalas munka

1920-as években
A Zrínyi Miklós Magyar Királyi Reáliskolai Nevelőintézet és Hadapródiskolában heti 2 órában vívóedzéseket tartanak Toller Antal vezetésével (tanítványai Terstyányszky Ödön és Jekkefalusi Piller György későbbi olimpiai bajnokok)
Az iskola sportdélutánjain vannak a vívóedzések is (testnevelő tanár + segédvívómesterek)

1922
Február: PAC szakosztályvezetés: Kamili Károly elnök, Holly Jenő kapitány, Frankó Zoltán intéző
Csapattalálkozó a Debreceni MOVE ellen: 7-9

1923
Országos vidék bajnokság Szegeden
Férfi tőr: 1. Dávid József, 2. Háry Miklós, 3. Holly Jenő
Kard: 2. Dávid, 3. Holly
Április: országos vidék kard csapatbajnokság Pécsett (PAC rendezi)
1. PAC
Május: Háry Miklós junior kardversenyt nyer

1924
A PEAC első szakosztályaként megalakulnak a vívók → decemberben megkezdődik a heti 2 edzés a nemzeti kaszinóban
Országos vidék és területi kard csapatbajnokság
1. PAC (Holly, Majunke, Dávid, Háry, Kontra)

1924-25
A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában vívószakosztály alakul, amely népszerűvé vált, mert Bobány Antal testnevelő vívómester is volt.
A Felsőkereskedelmi Iskolában 44-en vívnak Schur Jakab vezetésével
Felszerelés: 6 kard, 6 sisak, 6 kesztyű

1925
Megalakul a Pécsi Sport Club vívószakosztálya → szeptembertől edzések Toller vezetésével
Schur Jakab vezeti a PEAC edzéseit → országos szintre jutnak
Országos vidék kard csapatbajnokság
1. PAC
Dávid József 3. az ausztriai tőrbajnokságon
Győr város kardbajnoksága: 1. Háry Mihály
Május: Dunántúl kardbajnokság
1. Kontra Kálmán
Mohácson újraindul a vívás a városi tornacsarnokban Schell Gyula vezetésével
Május: PAC idényzáró versenyén bemutatkoznak a női tőrözők
Magán vívótanfolyamokat tart ekkoriban Wimmer János, Bálinthy János

1926
Megkezdődnek a rendszeres edzések a PEAC Vívószakosztálynál ősszel (vívómestert kapnak) + PAC + PSC
Ernőházi Emil az egyetemi vívás megindítója, majd Steinmetz Endre vette át a szakosztály vezetését
Május: A kardcsapat negyedszer lesz vidék bajnok Békéscsabán (Dávid, Eckl, Háry, Kontra)
Országos tőr csapatbajnokság
1. MAC, 2. PAC
Szeged: verseny a legjobb vidéki vívó címért: 3. Háry, 4. Dávid, csapat: 2. PAC
A Pécsi Torna Egylet vívótanfolyamot szervez
Február 13.: a Siklósi Sport Egyesület közreműködésével a PEAC vívóakadémiát rendez Siklóson a vívás népszerűsítése érdekében
PSC vívói vidéki viszonylatban jók: Politzer József, Goár László, Steinmetz Endre, Steiner László

1927
Évi egy verseny volt a városban, ahol a 3 csapat vett részt (PSC, PAC, PEAC)
1927: kard és tőr 1. Gallotsik (PAC)
A PTE vívótanfolyamot rendez

1927-28
Ebben a tanévben is van vívás a Felsőkereskedelmi Iskolában

1928
Március: PAC-PEAC vívóakadémia a kaszinóban → első pécsi női tőrverseny
1. Zelms, 2. Hoffmann-né
Május: hármas klubközi verseny: PAC nyerte a KANSZ és a PEAC előtt
A Pécsi Sport Club termet kér a várostól a vívók részére is, de elutasítják
A PSC 1931-ig nem versenyez

1928-29
A Felsőkereskedelmi Iskola vívói veretlenül nyerik el a Sándor Károly vándorserleget

1929
A PEAC vívói Schur Jakab vezetésével részt vettek az országos vidék csapatbajnokságon → kard csapat 3. hely (Dzióber László, Steinmetz Endre, Meszlényi Egon, Murányi Tibor, Murányi Iván. Csapatvezető: dr. Ernőházy Emil)
Klubközi versenyt a PEAC nyeri májusban a PAC és a KTSE előtt
December: megalakul a Magyar Vívó Szövetség Délnyugati Szövetsége (Pécs, Nagykanizsa, Szekszárd, Kaposvár, Bonyhád): Hartó Frigyes előadó, Kamili Károly és Hoffmann László intéző bizottsági tagok

1930
Február: kerületi kard csapatbajnokság győztese a PEAC
Március: budapesti női verseny
1. PAC nyeri (2. BEAC, 3. BHVC)
Döntő: PAC – Fodor Vívó Iskola 5:4
Harcos Lászlóné, Hoffmann-né, Zelms Mária
Március: országos kard és tőr csapat vidékbajnokság
3. PEAC
Országos junior tőrverseny:
2. Keresztes (PAC)
Délnyugat-bajnokság
Férfi tőr: 1. Steinmetz
Női tőr: 1. Zelms
Kard: 1. Keresztes (PAC), 2. Steinmetz (PEAC)
PAC országos tőrversenye
Férfi: 3. Steinmetz
Nők: 2. Zelms
Létrehozzák a PEAC női szakosztályát
Februárban Mohácson sportakadémiát tartanak vívóknak, amelyen a PAC és a PEAC vívói is részt vesznek

Ezen években
Kiemelkedő vívók: dr. Steinmetz Endre, Meszlényi Egon, Schmelz Dezső

1931
Február: kerületi tőr csapatbajnokságot a PAC rendezi
Bajnokcsapat: Pécsi Zrínyi ASE, 2. PEAC, 3. PAC, 4. OSC
Március: Kaposváron klubközi viadal
1. PEAC, 2. KTSE, 3. PAC
Június eleje: a PAC országos junior kard- és tőrversenyt rendez

Tőr: 1. Keresztes (PAC)
Kard: 1. Bay Béla (BEAC), 2. Keresztes
Női tőr: 1. Zelms (PAC)
A PSC jubileumi vívóversenyt rendez
Kard: 1. Steinmetz
Országos vidékbajnokság tőr:
1. Keresztes (PAC)
Nagy Béla-emlékverseny
1. Steinmetz

1932
PAC legjobbjait felszívja a főváros → PEAC lesz lassan a vezető vívóegylet a városban
Kerületi kard bajnokság
Kard egyéni 1. Steinmetz, csapat 1. PEAC
Férfi tőrcsapat: 1. PEAC
Női tőrcsapat: 1. PEAC
Pécs város bajnoksága (első ízben)
Férfi tőr és kard: 1. Steinmetz,  Női tőr: 1. Zelms
December: dísztornát rendez a PAC. Résztvevők: Jelkefalussy-Piller, Kabos, Petschauer, Bogáti Erna

1933
Délnyugati kerület
tőrbajnoka Steinmetz
női tőr bajnoka negyedszer Zelms
Vidék bajnokság
Női tőr: 4. Zelms
Április: Kaposváron kerületi kard csapatbajnokság
1. PEAC, 2. PAC, 3. KTSE, 4. PSC
Áprilisban bíróvizsga hárman (Zelms + két férfi) megszerzik az első osztályú minősítést
Pécs város férfi tőr csapatbajnoka a PEAC
A PSC indul a kerületi csapatbajnokságon, aztán 1936-ig nem versenyeznek
Vidék bajnokság
Férfi tőrcsapat: 1. PEAC (Steinmetz, Dziobek, Kaflis, Keresztes)
Férfi tőr egyéni: 3. Kaflis
Polgármesteri Hivatal kifogásolja a kerületi szövetség működési jogosságát (önálló alapszabály hiánya miatt) → ker.szöv. felvilágosítja őket, hogy jogosan működnek

1934
A pécsi vívók vívóakadémiát rendeznek Mohácson
Kerületi tőr és kard csapatbajnok a PEAC
Gazdasági nehézségek miatt ekkor és a következő években csökken a versenyek és az azokon indulók létszáma
Vidék bajnokság
Férfi tőr: 1. Meszlényi, 4. Keresztes (PEAC)
Férfi tőrcsapat:: 2. PEAC
Kard csapat: 2. PEAC

1935
Főiskolai tőrbajnok: Meszlényi Egon (PEAC)
Pécs város kard- és tőrbajnoka Schmelz Dezső
Vidék bajnokság csapat 1. PEAC
Megalakul a Tiszti Vívó Club → versenyzők kiválnak a PAC-ból → megszűnik a vívószakosztály

1936
PAC jubileumi versenyén részt vesz Rajcsányi, Gerevich, Kabos is
Tavasszal a PSC az egyesület 25 éves jubileumára vívóversenyt rendez

1937
Pécs város kard- és tőrbajnoka Schmelz
Király János is jó
Márciusban a PSC országos IV. osztályú versenyt rendez, majd megszűnik a szakosztály
Június: Pécs- Szeged 44:34
Május vége: a Pécsi Vasutas Sport Klub vívóakadémiát rendez, majd férfi és női tanfolyamot hirdet, de az egyesületben nem honosodik meg a vívás

1938
Megalakul a Pécsi Honvéd Tiszti Vívó Egylet, amely versenyszerűen működik. Egy időben vezető szerepet töltenek be Pécsett és a kerületben

 

1940
Pécs város bajnoksága újra → itt feltűnnek a Pécsi Honvéd Tiszti Vívó Egylet vívói
Kard: 1. Schmelz
Tőr: 1, Szőts
Párbajtőr: 1. Moritz (PHTVE)

1940-41
A Jézus Társasága Pécsi Pius Gimnáziumban megindul a tőrvívás

1941
Szak.oszt.vez.: dr. Bédi Imre
Az addigi sikeres csapat tagjai (tanulmányaik befejezése után) másfelé mentek és sokan bevonultak katonának
Legfontosabb feladat: megfelelő utánpótlás nevelése
1941-ben nyugdíjba ment Schur Jakab százados (13 éven át volt oktató, tanácsadó) → Schur Jakab emlékkupát alapít a PEAC
Utána Bárd Bertalan testnevelő tanár, okleveles vívómester vette át az oktatást.
Március 2.: Pécs város kardbajnoksága
1. Szőts
2.) dr. Schmelz Dezső
4.) Jörg József
Pécs város férfi tőrbajnoksága
1. Szőts (PHTVE)
2.) dr. Schmelz Dezső
Pécs város női tőrbajnoksága
1. Dettre (PHTVE)
2.) Lehel Erzsébet
3.) Varga Ilona
4.) dr. Faluhelyi Veronka
5.) Leszkovár Terézia
Pécs városi párbajtőr
1. Móricz (PHTVE)
Június 20.: IV. vívókerület egyéni és csapatbajnoksága
Kard csapat: 1. PHTVE, 2. KTSE 3.) PEAC
Kard egyéni: 9.) Benczenleitner Emil
Női tőr: 2.) Lehel Erzsébet
December 7., Sopron: Dunántúl bajnokság
Kard: 9.) dr. Frankó Zoltán
Vívószakosztály kiadásai 470 pengő (felszerelésre, utazásra, fizetésre, adminisztrációra)
1942-re tervezett verseny: Schur Jakab Kupa (Szegedi EAC-PEAC)
A Pécsi Postás Sport Egyesületen belül vívószakosztály alakul, de versenyeken nem indulnak

1942
Kerületi KISOK-bajnokságot rendeznek

1942-43
A Felsőkereskedelmi Iskola vívói jelvényszerző versenyeken 7. (tőr) és 9. (kard) helyezéseket szereznek

1943
Február: Schur Jakab-emlékverseny
Április: Pécs város bajnoksága
December: országos verseny Pécsett

1943-44
Ebben az évben is van vívás a Felsőkereskedelmi Iskolában

1944
Április: Pécs város bajnoksága
Szent László kerületi verseny
Májusban volt az utolsó verseny a régi időszakban
Vívómesterek elestek a háborúban, felszerelést széthordták

1945
Decemberben polgármesteri rendelet megszüntetni a Pécsi Honvéd Tiszti Vívó Egyletet

1946
Újjáalakult a PEAC
1945-1975-ig edző Varga Mihály
Megyei vívó szöv. Vezetője Sétáló Mihály 1952-ig
Első ízben Dunántúli Kupa (Schur Jakab emlékére)

1947
Kard Dunántúl-bajnok: Somogyi Dezső
Összesített Dunántúl csapatverseny: 2.) PEAC

1948
Február: Pécs város bajnoksága kard és tőr 1.) Somogyi
Április-május: Dunántúl bajnokság
Női tőr 1.) Waller Sára
Összesített: 1.) PEAC
Kísérletek munkás vívószakosztályok létrehozására (Munkás Kultúrház, Szabadságharcos Szövetség) → egy éven belül megszűntek

1949
Országos középiskolás tőr bajnokság 1.) Waller Sára
Május: Baja-Pécs női és férfi tőr → 2 pécsi győzelem
Szeptember: Szegedi Postás – PEAC: Szeged nyert mindenben


1950–1999

1950
Pécs város bajnoksága kard: 1.) Kárpáti Rudolf (Vasas)
Országos kardverseny Pécsett: 1.) Boros Tibor (P. Mefesz)

1951
Pécs-Baja női és férfi tőr 2 pécsi győzelem (nők 9:3, férfiak 9:7)
Október: olimpiai előkészítő verseny Pécsett
Tőr 1.) Kun László (Pécsi Haladás)
Kard 1.) Nagy (Pécsi Haladás)
Vívás: PEAC + Nagy Lajos Gimnáziumi szakkör
Öttusa beindul, benne párbajtőr iskola

1952
Területi bajnokság
Férfi tőr: 1.) Keserű Tamás
Kard: Boros
Dunántúl csapatbajnokság
Férfi tőr és kard: 2.) PEAC
Párbajtőr: Pécsi ÉPSZER és Pécsi Bástya (1952-től nem sokáig)

1953
Az első megyebajnokság: 4 fegyvernem, 62 induló
Megyei vívó szöv vezetője Méhes Károly 1960-ig
Május: országos II. oszt kardverseny, november országos párbajtőr-verseny
Ifjúsági OB:
Párbajtőr 4.) Radó (Pécsi ÉPSZER)
Kard 4.) Földesdi (Pécsi Haladás)

1954
Pécsi Lokomotív vívószakosztálya megalakul
Pécsi Dózsa öttusaszakoszt.: megerősödik a párbajtőrvívás
Baranya és Vas megye kard és tőrversenye: férfi tőrt Baranya nyerte
MEFOB:
Párbajtőr: 3.) Boros
Férfi tőr: 3.) Keserű

1955
Sok szakosztály → több verseny, minőség is javul
Utánpótlás csak a Nagy Lajosból
Pécsi Haladás országos II. oszt pbtőr versenyt rendezett
1.) Boros
Törekvés-Pécs csapatverseny
Kerületi csapatbajnokság
Pécs-Kaposvár: női tőr 12:4, férfi tőr 9:7
December: OB Baranya csapata a legjobb vidéki (középdöntős)

1956
Pécsi Haladás versenyei: II. oszt. női és férfi tőr, kard
Női tőr: 1.) Túrós Éva (Haladás)
Kard: 1.) Földesdi
Pannónia Kupa először (Dunántúli Kupa helyett)
Pbtőr 1.) Boros
Férfi tőr 1.) dr. Keserű
Október: Pécs város bajnoksága
Női tőr: 1.) Almásy (Haladás)
Országos Béke Kupa csapatverseny
12. (vidéki 5.) Pécsi Haladás
20. Pécsi Dózsa
44. Pécsi Lokomotív

1957
PEAC és PVSK a két vívószakosztály
Február: Pécs-Kaposvári Petőfi férfi és női tőr csapat pécsi győzelem
Május Pannónia Kupa
Párbajtőr: 1.) Karakán
Október: PVSK, országos ifjúsági tőrverseny
OB I-be jut a párbajtőrcsapat + területi bajnok: Méhes Károly, Kollár Kázmér, Keserű Tamás
Ekkor is van megyei általános és középiskolás bajnokság
Ekkoriban sok pécsi rendezésű verseny

1958
Felszabadulási Emlékverseny: ált. és köz.isk vívók versenye
Mecsek Kupa I. oszt tőrverseny (PEAC)
Pontverseny I. PEAC
November: orsz pbtőr utánpótlás verseny
5.) Karakán
OB I: pbtőr csapat bennmaradt (Méhes, Karakán, Koller, Gyenge, Szepes)

1959
Szigetvár: Császár Lajos vezetésével 1961-ig általános iskolai vívás
Komlón a gimnáziumban szakosztály (Vincze Vilmos) → csak kevés versenyen voltak → hamar megszűnik
Évente ált. és köz.isk. megyei versenye
Április: Dunántúl-bajnokság
Párbajtőr 1. Kovács, 2. Karakán
Női tőr: 3.) Pilaszánovics
Mecsek Kupa: először van női tőr is
Október: Veszprém-Pécs: mindent a Pécs nyert
Decemberi OB: Kiesés az OB I-ből pbtőrben

1960
Megyei szöv elnöke id. Csethe István 1963-ig
Mecsek Kupa
kard 1.) Szöllősi Bálint
női tőr: 1.) Sétáló (PVSK)

1961
Területi ifjúsági bajnokság
Kard 1.) Keresztes (PVSK)
Férfi tőr 1.) Rubecz (PEAC)
Ifjúsági OB
Férfi tőr 2.) Szepes (PEAC)
Október: országos I. oszt. pbtőrverseny Pécsett
6.) Méhes
November 7. emlékverseny megyei ált és közisk
Ált isk női tőr: Saskó Vera
Ált isk férfi tőr: Fehér
Közép női tőr: Pilaszánovits Ildikó
Közép ffi tőr: Keresztes
Kard: Keresztes
Pécs-Veszprém városok közti találkozó
Megyei kardbajnokság: 1.) Szöllősi Bálint

1962
Területi bajnokság
Kard, ffi tőr: 1.) Keresztes (PVSK)
Női tőr: 1.) Sétáló (PVSK)
Vidék párbajtőr bajnokság: 3.) Gyenge András (PEAC)
Országos ifi tőrverseny: 1.) Keresztes
3 szakosztály: PEAC, PVSK, SI
Április: Steinmetz Kupa kombinált csapatverseny 1.) PEAC
Április: Pannónia Kupa
Női tőr: 1. Ligeti
Ffi tőr: 1. Keresztes
Pbtőr: 1. Várnagy
Kard 1. Keresztes
Nov. 7 . emlékverseny
Közép női tőr 1. Végvári
Közép fiú tőr 1. Marosvári
Ált női tőr 1. Saskó
Ált ffi tőr: 1. Herbet

1963
Középiskolás országos bajnokság
Kard 1.) Marosvári
Városi találkozók: Veszprém, Győr, Kaposvár
8. Pannónia Kupa
Női tőr 1. Ligeti
Ffi tőr 1. dr. Kovács
Pbtőr 1. dr. Méhes
Steinmetz Kupa 1. PEAC

1964
Megyei szöv elnök: Benczentleitner Emil 1970-ig
Ifi vidék bajnokság
Kard 1. Marosvári Ferenc (PSI)
Április: Dunántúl-bajnokság: 2. PEAC, 3. PVSK
November: Veszprém-Pécs (női tőrben Pécs nyert)
Mecsek Kupa pbtőr
4. Karakán
5. dr. Kovács
OB II. oszt pbtőr: 3. PEAC

1965
Január: területi junior bajnokság → csak pécsi nyert
Felnőtt területi bajnokság: 3 PVSK-győzelem
Vidék bajnok: Karakán (PEAC)
Pannónia Kupa pbtőr 1.) Karakán Béla
Pbtőr OB II 5.) PEAC

1966
Junior vidék ffi tőr 3. Várnagy
Március Steinmetz Kupa 2. PEAC
Március Pannónia Kupa
Ffi tőr: 1. Várnagy
Össz 2. PEAC
Párbajtőr: OB II. élmezőny

1967
Szabadka-Pécs pbtőr találkozó Pécs nyert
Pannónia Kupa:
1.) PEAC
Férfi tőr 1.) Várnagy
Pbtőr csapat kiesik az OB II-ből (15.)

1968
PVSK Vívószakosztály megszűnik
Elhunyt Pogány Károly vívómester
Pécsi Dózsa: fejlődő pbtőr Varga Mihály vezetésével
Február: területi juniorbajnokság → jó PEAC-szereplés
Junior vidék pbtőr 1.) Gyimesi (Dózsa)
Május: I. oszt pbtőr verseny Pécsett 1. Csethe (Dózsa), 2. Várnagy
OB III. 1. PEAC → újra OB II.
Pannónia Kupa
Pbtőr 1. Csethe
Ffi tőr 2. Várnagy
Női tőr 4. Kovács

1969
Gaál Csaba főállású edző
Ádám Kupa női tőrverseny 1.) Zsámboki
Területi junior bajnokság: mident a PEAC nyert
Utánpótlás vidék bajnokság 3. PEAC (Felszeghy, Danka, Czimmer, Herczfeld, Puskás)
Junior vidék pbtőr: 2. PEAC
Április Steinmetz Kupa
Ffi tőr: 2. Herczfels, 3. Füzy
Pbtőr 3. Várnagy
OB
Ffi tőr OB II: 2.) PEAC
Pbtőr OB II: 4.) PEAC

1970
Megyei szöv. Elnök dr. Szöllősi Bálint
PEAC: 4 első osztályú vívó
Sportiskola 7 évfolyamcsoport
Május nemzetközi verseny
Ffi tőr: 2.) Felszeghy
Október: Szabadka-Pécs (ffi tőr és pbtőr Pécs, kard Szabadka nyert)
Vidék bajnokság
I. osztályú Felszeghy (ffi tőr) és Várnagy (pbtőr)
OB: minden csapat maradt
Ffi tőr 2.
Pbtőr: középmezőny
47 vívó
megyei céltámogatás: 98 000, felhasználás: 86 000
1971-re céltám: 100 000, tervezés: 103 000

1971
Vidék bajnokság (Várpalota)
Ffi tőr: 2.) Felszeghy
Ádám Kupa
Női tőr: 1.) Bogoli
Március: Barátság Kupa az NDK-ban → Herczfeld junior válogatott
OB
Kard OB III. 4. PEAC
Férfi tőrcsapat OB I-be jut: Bokrétás Csaba, Puskás Tamás, Csonka Gábor (e: Gaál Csaba)
Pbtőr OB II: nincs a 4 közt a PEAC

1972
Férfi tőrcsapat kiesik
Kb. 30 fő a PEAC vívóinál
Kőrösi László (I. oszt.) a TF-re ment
Férfi tőr: folyamatos minőség (utámpótlás a Sportiskolából)
Kard + női tőr: elmaradás
58 minősítés
9 fő I. oszt.
9 fő II. oszt.
34 fő III. oszt
6 fő IV. oszt.
Március 12.: Dr. Steinmetz-emlékverseny (Pannónia Kupa)
Férfi tőr: 4.) Puskás Tamás 5.) Bokrétás 8.) Pásztor Béla
Párbajtőr: 5.) Heszfeld 8.) dr. Vastag
Pontverseny: 3. PEAC, 4. Dózsa, 8. PSI
Április 9-10.: Főiskolai és Egyetemi Bajnokság
Férfi tőr csapat: 3.) Pécsi Műszaki Főiskola 5.) PEAC (Bokrétás, Stefanits Csaba, Pásztor)
Junior vidék bajnokság
Férfi tőr: 5.) Pásztor, 8.) Bokrétás
Párbajtőr: 3.) Kőrösi László
5 versenyt rendezett a PEAC
Universitas Kupa (egyetemi klubok között): 2.) PEAC
Marosvásárhelyi Medicina Sport Klubbal oda-vissza versenyek.: kardban pécsi győzelem, tőrben azonos eredmény, párbajtőrben vereség
Férfi tőr átlagos (kiesés az OB I-ből), párbajtőr (OB II.: 4. hely) fejlődik, női tőr és kard gyenge
Főállású edző: Gaál Csaba, mellékállásban: dr. Szöllőssi Bálint, Csonka Gábor

1973
Csak Pécsett van vívás a megyében
3 szakosztály: PEAC, PMSC, Sportiskola → mind egy teremben (egyetemi tornacsarnok)
120-130 fő
1 fő- 3 másodállású edző
PEAC: Pásztor, Herzfeld, Kőrösi megvédte I. o. minősítését
Pannónia Kupa pbtőr 2.) Pásztor
I. o. minősítést szerzett: Cserna (PMSC), Vető (Sportiskola)
II. osztályú felnőtt OB, férfi tőr: 3.) Sportiskola
Országos serdülő és ifjúsági bajnokságok: Vető és Regéczy döntős
Középiskolás bajnokság: 2.) Nagy Lajos Gimn. (Sportiskolások)
OB
Párbajtőrcsapat OB II-ben 2.,
ffi tőrcsapat 3. PSI
Kard: csak ketten űzik komolyabban (Kanyó, Maul)
Női tőr: megfiatalodott csapat
Sportiskola: Vető, Danka, Török, Kapornaky, Regéczy
PEAC: Puskás, Kovács, Majetics, Pásztor
PMSC: Cserna, Sápi, Füzy, Csete

1974
Március: Pannónia Kupa
Pbtőr 1. Maletics
Csv győztes: Honvéd
Január: Junior vidék bajnokság: két pécsi 3. hely
Felnőtt vidék bajnokság
Pbtőr: 1. Kőrösi
OB

Ffi tőr csapat feljut az OB II-be

1975
Január: Ádám Kupa
Női tőr: 1. Regéczy Rita
Ffi tőr: 1. Vető Ferenc
Pbtőr 1. Cserna (PMSC)
Kard 1. Kanyó András
Először nemzetközi a Pannónia Kupa (ukránok + francia)
Csv: 1. Honvéd
Junior vidék: egy 1 két 2. hely
Junior OB: 4. Cserna
Felnőtt vidék, március, Salgótarján
Csapat 2. PEAC
Egyéni 2 ezüst, 1 bronz
November OB II
Ffi tőr 2. PEAC
Pbtőr 2. PEAC

1976
91 minősítés
3 fő I. oszt.
21 fő II. oszt.
45 fő III. oszt.
22 fő IV. oszt.
Csapatok
Kard és női tőr OB III.
Férfi tőr OB II.
Párbajtőr OB II. I. hely
Kiadások: 318 400 Ft
Bukarest IBV: a magyar junior válogatott tagja Remsey
Március: Pannónia Kupa (ukránokkal)
Csv 1. Honvéd
Október: Lvov-Pécs találkozó
Pbtőr egyéni 1.) Remsey
Február, Pécs, junior vidék
Ffi tőr 1. Vető
Pbtőr 1. Sápi
Március, Szhely, felnőtt vidék – csak helyezések
Május: országos középiskolás bajnokság
Női tőr csapat 3. Komarov
Február junior OB 5. PEAC
OB
Párbajtőr OB II 1. hely (Remsey, Maletics, Cserna, Füzy, Szentirmai, Sápi, edző: Gaál Csaba)
Ffi tőr OB II. 2. hely

1977
33 minősítés
2 fő I. oszt
14 fő II. oszt.
8 fő III. oszt.
7 fő IV. oszt.
1 fő ifj. aranyj.
1 fő ifj. ezüstj.
Csapatok
Kard és női tőr: III. oszt.
Férfi tőr: OB II. 1. hely
Párbajtőr: OB I. 7. hely
Kiadások: 328 300 Ft
Március Pannónia Kupa pbtőr 4. Sápi
Október Lvov nk verseny
Pbtőr 1. Sápi
Ffi tőr 2. Vető
Január: junior vidék
Pbtőr 1. Remsey
2 bronz
Junior OB ffi tőr: nincs dobogó
OB
Pbtőr OB I. bentmaradás
OB II. 1. hely (Németh, Vető, Remsey, Török, Sápi, Takács, e.: Gaál Csaba)
Junior OB párbajtőr 3. PEAC

1978
Universitas-PEAC összevont egyesület (1986-ig)
Gaál Csaba vezetőedző
Igaly János edző (1978-tól)
Papp Dezső (1978-tól)
Lábady Imre segédedző (1978-ig)
Dr. Török Béla szakosztályelnök, Dr. Szöllőssi Bálint szakosztály-vezető, helyettes: dr. Vastagh Oszkár, intéző és gazd, felelős: Vadász Péter, prop. felelős: Szilágyi Szilárd
B kategóriás szakosztály
Bázisintézmény: POTE
35 fő PEAC vívó (Sportiskolásokkal együtt 200 fő fölött)
27 minősítés
1 fő I. oszt.
11 fő II. oszt.
5 fő III. oszt.
10 fő IV. oszt.
Március: Pannónia Kupa
Október: Lvov-Pécs (kard, ffi tőr Lvov, pbtőr Pécs)
Március: felnőtt vidék
1. Pécs
Pbtőr 1. Sápi
Csapatok
Férfi kard és női tőr: OB III.
Férfi tőr: OB I-ből kiesés
Párbajtőr: OB I. 6. hely
Junior pbtőr OB 1. PSI (Rappai, Rab, Csonkics, Pálma, edző: Füzy András)
MEFOB: 3.) POTE férfi tőrcsapat (Németh, Vető, Török) és POTE férfi párbajtőrcsapat (Sápi Zoltán, Remsey Ernő, Cserna Péter)
Sápi Zoltán
B válogatott
Vidék bajnok egyéniben
Kuba, nemzetközi verseny: 9.)
Maletics László párbajtőr: kiemelkedő szereplés
Kiadások: 315 500 Ft

1979
30 minősítés
2 fő I. oszt.
14 fő II. oszt.
14 fő III. oszt.
Csapatok
Kard és női tőr: OB III. (kard 1. hely)
Férfi tőr és párbajtőr: OB II.
Kiadások: 352 500 Ft
Pannónia Kupa győztese a Honvéd
December: PEAC-Marosvásárhely (ffi tőr Mvh, női tőr + pbtőr Pécs)
Junior pbtőr OB február
5. Peac
2. Szilvási
OB
Pbtőr OB I. 8. PEAC kiesés
Ffi tőr OB II. 2. PEAC
Ifi és serdülő OB december
Ffi tőr 3. PEAC (Császár, Farkas, Jobst)
Serdülő női tőr 7. PSI
Megyei szöv elnök: dr. Szöllősi, titkár: id. Csethe István

1980
Edzők: Gaál Csaba, Gasztonyi János szakedző, Igaly János, Lovász Zoltán
Dr. Török Béla szakosztályelnök, Dr. Szöllőssi Bálint szakosztály-vezető, helyettes: dr. Herzfeld István, intéző és gazd, felelős: Vadász Péter, prop. felelős: Szilágyi Szilárd
B kategóriás szakosztály
Bázisintézmény: POTE
35 fő PEAC vívó
73 minősítés
2 fő I. oszt.
10 fő II. oszt.
6 fő III. oszt.
5 fő ifj, aranyj.
25 fő ifj. ezüstj.
25 fő ifj. bronzj.
Pannónia Kupa: kiemelkedő nk verseny
Április: Pécs-Lvov
Női tőr 1. Regéczy
Ffi tőr 1. Vető
II oszt pbtőrverseny Pécsett
1. Szentirmai
Vidék bajnokság pbtőr
1. Sápi
2. Szentirmai
Serdülő és ifi vidék
2. hely: Virág, Csobó
3. hely: Petkó
Junior OB pbtőr: 4. PEAC
OB november
OB II pbtőr: 2. PEAC (Szilágyi, Sápi, Szentirmai, dr. Cserna, Villányi, Rab)
OB II tőr 1. PEAC (dr. Török, Bíró, Németh, Fekete, Török Z., Danka, e: Gaál Cs.)
Csapatok
Kard, férfi tőr és párbajtőr: OB II.
Férfi tőr csapat OB II. bajnok
Párbajtőr: OB II. 2. hely
MEFOB Férfi tőr: 3. POTE (Vető, Török, Bíró, Farkas)
Kiadások: 377 200 Ft

1981
Kiadások: 475 500 Ft
27 fő + 158 fő SI
Minősítések
18 fő II. oszt.
10 fő II. oszt.
4 fő arany
20 fő ezüst
34 fő bronz
Csapatok
Kard nem indult az OB II-ben
Férfi tőr + pbtőr OB II.
Női tőr OB III.
Petkó Andrea női tőr junior válogatott kerettag
Pannónia Kupa 1. Vasas
Október Lvov-Pécs
Női tőr 1. Petkó
Felnőtt vidék
Ffi tőr 1. Fekete Z.
Pbtőr 2. Sápi
Junior OB pbtőr csapat 5.
OB
Pbtőr kiesett az OB I-ből (8.)
2 főfoglalkozású edző elment + 1 SI-s is távozott

1982
Dr. Török Béla szakosztályelnök, Dr. Szöllőssi Bálint szakosztály-vezető, helyettes: dr. Vető Ferenc, intéző: Danka László, gazd. fel. Gaál Csaba, Prop.: Pámai Tibor, tanulmányi fel.: Farkas Gábor
20 fő + 72 fő SI
Kiadások 65 000 Ft
Nem szereztek I. osztályú minősítést
Minősítések
9 fő II. oszt.
4 fő III. oszt.
4 fő IV. oszt.
3+6 arany
21 ezüst
45 bronz
Pannónia Kupa: NDK vívók az elsők
Savaria nk verseny
Serdülő női tőr 3. Barkasi (PSI)
December II.oszt női tőr verseny
1. Petkó
Ifi vidék
Női tőr 2. Petkó
Junior OB
Női tőr 3. Petkó
Felnőtt vidék
Ffi tőr 3. dr. Török
Csapatok
Női és férfi tőr + pbtőr OB II. (Női tőr OB III. bajnok)

1992
vívó szövetségi támogatás: 102 000 Ft
1992-es felhasználás: 964 000 Ft

1993
3 OB-I-es csapat
68 vívó
2 szakedző
1 középfokú edző

1998
Szak.oszt.elnök: Cserna Péter
Felügyelet az elnökség részéről: Dancsházy-Nagy Gusztáv
Utánpótlás nincs a PEAC-ban → Jókai DSK (Danka)
Vezetőedző: Dancsházy-Nagy Tamás

2000–napjainkig

2001
Kadet OB: 1. Kovács Dávid
Gyermek OB: 1. Peterdi András, 2. Diskay Szabolcs

2002
Serdülő OB-t a PEAC rendezi Siklóson
Serdülő OB: 1. Csobó Dávid, 2. Peterdi András
Újonc OB: 1. Peterdi András

2003
Junior OB csapat: 1.) PEAC (Bogdán, Csobó, Peterdi, Pálffy, Hoffbauer)
Kadet OB csapat: 1.) PEAC (Bogdán, Csobó, Peterdi, Hesz, Hoffbauer)
Serdülő OB csapat: 1.) PEAC (Peterdi, Diskay, Vidákovich)
Serdülő OB egyéni 1.) Peterdi András
Junior OB egyéni: 3.) Csobó
Kadet OB egyéni: 2.) Peterdi, 3.) Csobó
Tenkes kadet: 1.) Csobó
Tenkes serdülő: 1.) Peterdi
Graz osztrák junior válogató: 1.) Bogdán
3 up-válogatott: Bogdán, Csobó, Peterdi
Kiadások: 2 231 000 Ft

Mdsz.hu
mefs.hu